شناسایی مشکلات رجیستر تلفن همراه

شناسایی مشکلات رجیستر تلفن همراه

سیستم شناسایی و رفع مشکل همتا به کد دستوری #7777* اضافه شده است.

شما می توانید با شماره گیری #7777* گزینه 0 (راهنما) را انتخاب و سپس شناسه(IMEI) های دستگاه و همچنین سیم کارت دارای مشکل را وارد نمائید.

نتیجه ی بررسی سامانه همتا در آنی برای شما ارسال می گردد.