فعال سازی تلفن همراه

فعال سازی تلفن همراه

از سه روش زیر می توان با سامانه همتا ارتباط  برقرار نمود و فرآیند فعال سازی را انجام داد.

1.سایت اینترنتی به آدرس www.hamta.ntsw.ir

2.کد دستوری #7777*

3.اپلیکیشن همتا

در این آموزش قصد داریم فرآیند فعال سازی دستگاه، با استفاده از کد دستوری #7777* را ارِئه دهیم.

مرحله یک

ابتدا با سیم کارت دلخواه کد دستوری #7777* را شماره گیری نموده و گزینه تماس را انتخاب کنید.

مرحله دو

حال با ارسال عدد 2، گزینه “فعالسازی” را انتخاب کنید.

مرحله سه

در این مرحله، باید شناسه(IMEI) دستگاهی که قصد فعال سازی آن را دارید وارد کنید. دقت کنید که 15 رقم شناسه را بدون هیچگونه علامت اضافی وارد کنید.

مرحله چهار

حالا نوبت به وارد کردن شماره سیمکارتی است که قصد دارید دستگاه با آن فعال شود.

مرحله پنج

در مرحله بعدی کد فعالسازی 6رقمی را وارد کنید (این کد با صفر شروع نمی شود)

مرحله شش

در این مرحله پیغامی برای شما نمایش داده می شود و شناسه مربوطه با شماره سیمکارت وارده را نشان می دهد ،اگر از صحت اطلاعاتی که وارد کردید مطمئن شدید با ارسال عدد 1 آن را تایید نهایی نمیائید.

مرحله هفت

این مرحله ،مرحله آخر است و برای شما پیامی ارسال می شود و شما را نسبت به فعال شده دستگاه مطمین می سازد.