آرشیو نویسنده: parsa kamali

اگر ماه نباشد چه اتفاقی برای زمین می افتد؟

همان طور که میدانید، ماه به دور زمین میچرخد و طبق قانون نیوتن، دو جسم زمین و ماه به علت جرم های بالا روی حرکت یکدیگر تاثیر میگذارند. در این مقاله میخاهیم به این فرضیه رسیدگی کنیم که تا چه … ادامه مطلب

0دیدگاه ها

اگر ماه نباشد چه اتفاقی برای زمین می افتد؟

همان تور که میدانید،ماه به دور زمین و طبق قانون نیوتن، زمین و ماه به علت جرم های بالا روی یکدیگر تاثیر میگذارند. ماه همواره یکی از مهم ترین ایجاد شرایط مناسب برای تکامل حیات در زمین به شمار میرود، … ادامه مطلب

0دیدگاه ها