دارای استاندارد IP53 مقاومت در برابر پاشش و اسپری آب (در حد اندک)

3 کالا