دارای نمایشکری با دولبه‌ی خمیده (Dual Edge Curved Display)

1 کالا