پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی

3 کالا